HUBSPOT

Hubspot, ett marknadsförings- och säljverktyg som generar leads

Är det intressant? Ja för många marknadsförare verkar inte det vara viktigt men frågare man säljare och säljchefer så är det högintressant. Vi kallar detta för SMARKETING, och idag måste marknad och sälj arbeta tätt ihop för att tillsammans skapa leadsgenererande marknadsföringsaktiviteter. 

Vi vet att många som arbetar med digital och social mediemarknadsföring och försäljning får allt mer att göra, fler verktyg som ska administreras och som inte pratar med varandra. Och marknadsansvariga har sina verktyg och säljansvariga har sina verktyg. Du känner säkert igen dig. 

Det börjar bli många verktyg. Vi vet efter att ha jobbat med företag i din situation att många särskilt inom marknads får allt färre resurser och ska hinna göra allt mer själv. Och att det då blir svårt att få en överblick över allt. Dessutom måste den moderna digitala marknadsföraren i högre grad bidra till att skapa varma leads för säljare att följa upp, och då räcker det inte sitta i diverse olika verktyg som tar tar tid, kostar pengar och inte pratar med varandra.

Vill ditt företag få fler inkommande leads (förfrågningar och uppdrag)?

Ja vem vill int det? Och kanske är det så att de aktiviteter och den närvaro ni har inte ger de önskade effekterna.  Vill du och ditt företag öka trafiken in till er webbplats och väl där ta hand om era besökare så att de konverteras till leads och leads till kunder. Ja då måste man hitta ett effektivare verktyg där allt är samlat. Och det är här HubSpot kommer in... med hjälp av oss.

Kontakta en inbound marketing eller Hubspot-specialist hos oss idag

   Vill du lära dig mer om HubSpot och Inbound Marketing?