INBOUND RECRUITING

Vad menas med Inbound Recruiting

Det är en digital strategi för att attrahera, anställa och bibehålla Topp-talanger i ditt företag.
Genom att implementera en tydligt Inbound Recruiting-strategi i företaget s.k enastående kandidatuppleverser genom embloyer brand-innehåll och marknadsföringsstrategier som hjälper föret att bygga relation mer topptalanger. Genom att ta en inbound marketing grepp på rekrytering kan företag få kontakt med både passiva och aktiva jobbsökare, engagera sig i deras nätverk och engagera kandidaterna genom hela rekryteringsprocessen.

Vad menas med Inbound Recruting

Ledare för företag som går från "good to great" pratar aldrig om var utan om vem. De börjar med att få in rätt personer från börjar, och att få dem på rätt plats. Först rätt personer med rätt inställning, attityd och vilja att vara en viktig del i företagets framgång och att vilja utvecklas, bidra och få både ansvar och befogenheter. Och företagsledarna fortsätter följa den här disciplinen - först ta in rättpersoner - sen riktningen - oavsett omständigheterna.

Ett bra team med ett mediokert uppdrag gör mer än ett mediokert team med en grym ide. Att fokusera på att attrahera rätt typ av personer kräver ett hårt arbete och tydliga insatser.

Hur attrahera topptalanger
För att attrahera talanger behöver ditt företags digitala närvara visa VILKA ni är oh VARFÖR ni gör vad ni gör. Varje gång en potentiell talang möter ditt företags varumärke, vill du självklart att de ska komma ihåg vad ditt företag gör, varför det är viktigt och vad det är som gör det unikt. Detta behöver ditt företag införa i varje möjlig interaktion och i all kommunikation. 

Tro det eller ej, dina dröm-rekryteringar är inte bara motiverade av pengar. De vill arbeta i en affärsmiljö som utmanar dem, har ett högre syfte och som har grymma medarbetare. Med en Inbound Recruting Strategi kan du hjälpa kandidater förstå om de kan vara den rätta för ditt företag likväl som att ditt företag kan fylla deras behov och passion! 
Med en inbound recruiting strategi kommer ditt företag att hjälpa kandidater att förstå om de är en "good fit" och kommer att passa in i ditt företag likväl som hur ditt företags verksamhet kan bidra till att uppfylla kandidatens passion och karriärmöjligheter 

Hur kommer ditt företag igång, börja med att ladda ner vår Guide här.

Marketinghouse + Urvalet = Inbound Recruting

Marketinghouse och Urvalet har genom våra båda företags långa erfarenhet av digitala strategier, rekrytering, Linkedin, talent management och employer branding satt ihop ett gemensat affärsområde vi kallar Inbound Recruting. 

Läs mer om vår samarbetspartner Urvalet som är ett talent managementföretag

7 steg för att skapa en bra Inbound Recruting-kampanj