Många events är ett slöseri med
både tid och pengar!

Alltför ofta förvandlas events och företagsmöten till tråkiga presentationer
fokuserade på förmedling av information.
Varför är mötena så?